Rozpoczęcie pracy w IB – krok po kroku

 

Droga do rozpoczęcia pracy w IB jest zależna od Państwa kwalifikacji i indywidualnej drodze do uznania jak i preferencjach dziedziny pracy. W procesie aplikacyjnym w pierwszym kroku poznajemy Państwa.

Wspólnie wstępnie analizujemy możliwości uznania kwalifikacji i ustalamy preferencje miejsca i docelowy dział pracy.

 

Sabine Babiec

Personalrecruiting Polen
E-Mail: IB-Polen-BB@ib.de
PL Mobil: +48 606 301 038
DE Mobil: +49 176 5083 8072

Krok 1: Aplikacja

W pierwszym kroku będzie nam bardzo miło otrzymać w celu oceny Państwa dokumenty aplikacyjne. W tym celu prosimy o aplikację na nasze aktualne oferty pracy.

W przypadku potrzeby wstępnej konsultacji informacyjnej, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą rekruterką polsko-niemiecką Panią Sabine Babiec.

Sabine Babiec
E-Mail: IB-Polen-BB@ib.de
Telefon: +48 606 301 038

Krok 2: Pierwszy kontakt i rozmowa informacyjna

Po otrzymaniu Państwa aplikacji kontaktujemy się za pośrednictwem naszej polsko-niemieckiej rekruterki Pani Sabine Babiec z Państwem i omawiamy możliwości rozpoczęcia pracy w IB.

Krok 3: Kontakt do poradni uznaniowej i ocena szansy uznania kwalifikacji

W tym celu znajdziecie Państwo Link do poradni uznaniowych w bundeslandach Berlin i Brandeburgii. Za pomocą oficjalnych poradni możecie Państwo w bezpłatny sposób się dowiedzieć jakie zagraniczne kwalifikacje będą w Niemczech brane pod uwagę i jakie z tego możliwości zawodowe będą wynikać.

Krok 4: Rozmowa kwalifikacyjna w formie video

W pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej ustalimy jakie kryteria są spełnione w celu rozpoczęcia pracy w docelowym zawodzie np. jako ErzieherIn. Przedstawimy Państwu również jakie placówki będą odpowiedne. Poza warunkami uznaniowymi należy się zapoznać z kryteriami wyboru naszych placówek, które bywają różnorodne. 

Najważniejsze kryteria dla rozpoczęcia pracy w charakterze „Erzieher*in”:

  • Dyplom pedagogiki ukończony za granicą na uznanej wyższej szkołe (ukierunkowane studia zależne od działu pracy, np. edukacja wczesnoszkolna-przedszkolna dla pracy w przedszkolach IB)
  • Wystarczająca znajomość języka niemieckiego na poziomie B2*
  • Motywacja i otwartość na dokształcenie języka niemieckiego i podjęcia nauki w celu ukończenia „Anpassungsqualifizierung” wymagany przez urząd w celu uznania kwalifikacji
  • Przeprowadzka do Niemiec na czas nie krótszy niż 2 lata

* Jeżeli Państwo posiadacie znajomość niemieckiego na poziomie B1 zapraszamy do naszego „Qualifizierungspaket” (Dalsze informacje tutaj)

Krok 5: Zapoznanie się z miejscem pracy i rozmowa kwalifikacyjna w przedszkolu

Przedstawiamy Państwa dokumenty aplikacyjne w streszczonej formie prowadzącym placówek pasujących do Państwa profilu. W przypadku zainteresowania organizujemy jeden dzień w placówce w celu zapoznania się z miejscem pracy i w celu rozmowy i zapoznania się z dyrekcją i pracownikami placówki.

Przegląd naszych placówek w Berlinie i w Brandenburgii znajdziecie Państwo tutaj.

Krok 6: Dalszy plan rozpoczęcia pracy przy obustronnym zainteresowaniu

Dalsze planowanie dotyczy przedewszystkim sfery organizacyjnej, jak organizacja lokum i zezwolenie o pracę w ramach „Quereinstieg” i przygotowanie dokumentów do uznania kwalifikacji.

**Zależnie od aktualnej dostępności oferujemy w Berlinie na początkowy czas, jeden pokój lub mieszkanie pracownicze. W Brandenburgii, jak i w Berlinie wspieramy Państwo w poszukiwaniach mieszkania.

W całym okresie aplikacji aż do rozpoczęcia pracy Pani Sabine Babiec będzie wspierać w załatwianiu organizacyjno-administracyjnych kwestiach.