Menschsein stärken - Mehr als nur ein Motto!


Menschsein stärken oznacza dla nas, się wstawiać dla słabszych, dla wykluczonych i dla osób z niepełnosprawnością, dla dzieci i dla dorosłych i dla ludzi, którzy opuścili swój kraj.

Menschsein stärken to dla nas społeczna misja, główny temat i cel naszych ofert. Rocznie opiekujemy się, wykształcamy i doradzamy ponad 9.000 dzieci, młodzieży i młodym dorosłym, dorosłym i seniorom.

Praca socjalna i kształcenie zawodowe w Berlinie i w Brandenburgii

IB Berlin-Brandenburg gGmbH pracuje w ponad 30-tu sferach. Między Praca socjalna jak i  Pomoc Bezdomnych doliczamy do naszych kompetencji orientację zawodową, opieka nad dziecmi, szkolne i zawodowe kształcenie i dokształcanie, praca migracyjna, praca wolontariuszy i międzynarodowe projekty.
 
Z ponad 1.500 zaangażowanych pracownikami jesteśmy w ponad 100 miejscach w Berlinie i w Brandenburgii aktywni. Jesteśmy jednym z największych socjalnych podmiotów w rejonie. IB Berlin-Brandenburg gGmbH dotyczy do grupy IB z centralą we Frankfurcie nad Menem.

Angażując się w Niemczech i w 30 sferach, oznacza to Menschsein stärken dla nas również, powitać osoby, które do nas z innych krajów dotarli. Udzielamy i bezpieczeństwo, pierwszą orientacje, ochronę i oferujemy perspektywę - nie tylko jako uchodźcy, tylko też jako przyszłych kolegów.

I tak wykorzystuje IB Berlin-Brandenburg geograficzną bliskość do swoich sąsiedzkich krajów w poszukiwaniu specjalistów z Polski, aby tam znaleźć zmotywowanych pracowników, którzy naszą codzienną pracę swoją wiedzą i umiejętnościami wzbogacą. Tutaj mogliśmy do tej pory w zatrudnieniu wychowawcy zagranicznych przede wszystkim w dziale przedszkolnym doświadczyć bardzo dobrych zatrudnień.

Bliska współpraca z IB Polska

Fundacja Internationaler Bund Polska  została założona w 2004 roku. Jej Fundatorem jest organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. która swoją tradycję rozpoczęła w 1949 roku na terenie zachodnich Niemiec.

Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Różnorodne projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej aktywizują naszych beneficjentów do działania na rzecz własnego rozwoju, integrują z najbliższym otoczeniem i znacząco wpływają na poprawę samopoczucia i chęć uczestniczenia w życiu społecznym.

Więcej informacji: ib-polska.pl